Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nabór 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki

 • długość odcinka: 1359 mb;
 • całkowita wartość zadania: 1 386 335,80 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 1 320 450,84 zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 858 293,05 zł;
 • termin realizacji zadania:  10.05.2021 r. – 29.04.2022 r.
 • zakres przebudowy: przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowa skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowa poboczy; poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablica informacyjna.
Tablica informacyjna dotycząca Przebudowy drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki

Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N Koczarki-Krzyżany (na odc. km 0+000 do km 2+006)

 • długość odcinka: 2006 mb;
 • całkowita wartość zadania: 2 040 012,13 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania:  1 750 123,88 zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1 137 580,52 zł;
 • termin realizacji zadania:  28.07.2021 r. – 01.12.2021 r.;
 • zakres przebudowy: przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowa skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowa poboczy; poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablica informacyjna.
Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej Koczarki-Krzyżany, etap I

Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi  powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N Koczarki-Krzyżany (km 2+715 do km 3+206)

 • długość odcinka: 491 mb;
 • całkowita wartość zadania: 705 817,61 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 637 776,09 zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 337 763,40 zł;
 • termin realizacji zadania:  06.09.2021 r. – 19.11.2021 r.;
 • zakres przebudowy: przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowa skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowa poboczy; poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablica informacyjna.
Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej Koczarki-Krzyżany, etap II

Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi  powiatowej nr 1735 N na odcinku Nakomiady – Godzikowo

 • długość odcinka: 1615 mb;
 • całkowita wartość zadania: 1 474 562,18 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 1 474 562,18  zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 958 465,41 zł;
 • termin realizacji zadania:  28.07.2021 r. – 30.06.2022 r.;
 • zakres przebudowy: przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowę poboczy; poprawie systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablice informacyjne.
Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej Nakomiady - Godzikowo, etap II

Nabór 2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby

 • długość odcinka: 3253 mb;
 • całkowita wartość zadania: 4 896 844,74 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 4 896 844,74  zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2 983 106,84 zł;
 • termin realizacji zadania:  17.05.2022 – 17.12.2022;
 • zakres przebudowy: przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowę poboczy; poprawie systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablice informacyjne.
Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej w Modgarbach

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach – etap I”

 • długość odcinka: 1315 mb;
 • całkowita wartość zadania: 2 850 302,35 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 2 657 379,82  zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1 560 000,00 zł;
 • termin realizacji zadania:  21.04.2022 – 12.09.2022;
 • zakres przebudowy: przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowa skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowa poboczy; poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablica informacyjna.
Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej ul. Szkolna w Korszach

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanki”

 • długość odcinka: 950 mb;
 • całkowita wartość zadania: 2 273 607,11 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 2 273 607,11  zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1 230 000,00 zł;
 • termin realizacji zadania:  20.06.2022 r. – 07.07.2023 r.;
 • zakres przebudowy: przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowa chodnika; przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowa poboczy; poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablica informacyjna.
Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Langanki

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu”

 • długość odcinka: 825 mb;
 • całkowita wartość zadania: 1 586 259,30 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 1 586 259,30  zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 777 600,00 zł;
 • termin realizacji zadania:  31.10.2022 r. – 14.09.2023 r.;
 • zakres przebudowy: przebudowę dróg/ulic powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu; przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowa chodnika; przebudowa poboczy; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablica informacyjna.
Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej ul. Zientary-Malewskiej i ul. Gałczyńskiego w Reszlu

Nabór 2022

Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap IV

 • długość odcinka: 837 mb;
 • całkowita wartość zadania: 1 488 484,43 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 1 461 923,07  zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 730 961,53 zł;
 • termin realizacji zadania:  20.04.2023 r. – 03.11.2023 r. r.;
 • zakres przebudowy: przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowa chodnika; przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowa poboczy; poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablica informacyjna.
Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej Pastwiska-Barciany, etap IV

Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj.592 – Tołkiny- Babieniec (od km 0+010 km do 1+300 km) – etap I

 • długość odcinka: 1290 mb;
 • całkowita wartość zadania: 2 014 269,29 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 2 014 269,29  zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1 007 134,64 zł;
 • termin realizacji zadania:  29.05.2023 r. – 06.10.2023 r.;
 • zakres przebudowy: przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowa skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowa poboczy; poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablica informacyjna.
Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej Tołkiny-Babieniec, etap I

Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N  na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo

 • długość odcinka: 1156 mb;
 • całkowita wartość zadania: 1 646 141,30 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 1 646 141,30  zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 823 070,65 zł;
 • termin realizacji zadania:  18.05.2023 r. r. – 14.12.2023 r.;
 • zakres przebudowy: przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowa skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowa poboczy; poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablica informacyjna.
Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej do miejscowości Pręgowo

Nabór 2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki – Wilczyny – etap I

 • długość odcinka: 800 mb;
 • całkowita wartość zadania: 1 800 000,00 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 1 800 000,00 zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1 440 000,00 zł;
 • planowany termin realizacji zadania: 01.04.2024 r. – 30.11.2024 r.;
 • zakres przebudowy: przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowa skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowa poboczy; poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablica informacyjna.
Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej na odcinku Jegławki-Wilczyny etap I

Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda – etap II

 • długość odcinka: 1658 mb;
 • całkowita wartość zadania: 3 500 000,00 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 3 500 000,00  zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2 800 000,00 zł;
 • planowany termin realizacji zadania:  01.04.2024 r. – 30.12.2024 r. ;
 • zakres przebudowy: przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowa skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowa poboczy; poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablica informacyjna.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda

 • długość odcinka: 1298 mb;
 • całkowita wartość zadania: 2 700 000,00 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 2 700 000,00 zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2 160 000,00 zł;
 • planowany termin realizacji zadania:  01.04.2024 r. – 31.12.2024 r.;
 • zakres przebudowy: przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowa skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowa poboczy; poprawa systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablica informacyjna.
Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda

Zadania remontowe

„Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny -Michałkowo – etap I (długość 1560,00 mb)”
• długość odcinka: 1560 mb;
• całkowita wartość zadania: 997 682,72 zł;
• całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 997 682,72zł;
• dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 684 377,90 zł;
• planowany termin realizacji zadania: 30.11.2023 r. do 31.07.2024 r.;
• zakres przebudowy: roboty rozbiórkowe (mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie z wbudowaniem frezowiny na zjazdach), mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej –jezdnia, ścinanie poboczy obustronnie o grubości 15 cm, wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw łamanych, odmulenie rowów z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, wykonanie koryta na zjazdach bitumicznych z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, wykonanie nawierzchni zjazdów z frezowiny, wykonanie oznakowania pionowego (tablice znaków drogowych na słupkach stalowych), montaż tablicy informacyjnej.

Tablica informacyjna dotycząca remontu drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny -Michałkowo - etap I (długość 1560,00 mb)


„Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki”
• długość odcinka: 1820 mb;
• całkowita wartość zadania: 1 023 103,46zł;
• całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 1 023 103,46zł;
• dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 716 172,42zł;
• planowany termin realizacji zadania: 30.11.2023 r. do 31.07.2024 r.;
• zakres przebudowy: ścinanie poboczy, profilowanie istniejącej jezdni poprzez jej frezowanie, wykonanie robót ziemnych (korytowanie pod zjazdy), wykonanie podbudów zjazdów, wykonanie warstwy ścieralnej jezdni i zjazdów z MMA, wykonanie poboczy drogi, remont istniejącego przepustu pod drogą z jego wymianą na nowy, wykonanie nowych przepustów pod zjazdami, wykonanie oznakowania pionowego drogi, wykonanie tablicy informacyjnej z logo programu.

Tablica informacyjna dotycząca remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki