Ślubowanie nowego radnego VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Ślubowanie nowego radnego VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Wczorajsza XXXV sesja Rady Powiatu Kętrzyńskiego rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez nowego członka Rady Leszka Marka Szewczuka. Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Olsztynie objął mandat po zmarłym w maju br. radnym Zdzisławie Andrzeju Flisie.

Następnie starosta kętrzyński Michał Kochanowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym. Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

Samorządowcy podjęli szereg uchwał:

  • zmiany uchwały Nr XXXIV/286/2021 w sprawie wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok;
  • zmieniająca Uchwałę nr XXIX/247/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Kętrzyńskiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  • wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Srokowo nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego;
  • przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;
  • zmian w budżecie powiatu na rok 2021.
Zjecie przedstawia radnych Rady Powiatu w Kętrzynie
Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego
Zdjęcie predstawia radną Olgę Wanago
Zdjęie przedstawia wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego
Zdjęcie przedsyawia przewodniczącą rady Urszulę Baraniecką
Zdjęcie przedstawia radnego
Zdjęcie przedstawia radnego Piotra Soćko
Zdjęcie przedstawia radnego Bartosza Walewskiego
Zdjęcie przedstawia radnego Jarosława Pieniaka
Zdjęcie przedstawia radnego Tytmana
Zdjęcie przedstawia radnego Bobrowskiego
Zdjęcie przedstawia radnego Lecha Ryndzionka
Zdjęcie przedtsawia radnych