Spotkanie Starosty z Burmistrzami i Wójtami Powiatu Kętrzyńskiego

Spotkanie Starosty z Burmistrzami i Wójtami Powiatu Kętrzyńskiego

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Starosty Kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego, który wraz z Wicestarostą Andrzejem Lewandowskim zaprosili Burmistrzów i Wójtów z Powiatu Kętrzyńskiego w celu omówienia działań w zakresie współpracy na 2019 r. Głównymi tematami rozmów były plany inwestycji, remontów i modernizacji dróg. W rozmowach uczestniczyli: Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka, Burmistrz Miasta Reszel Marek Janiszewski, Burmistrz Miasta Korsz Ryszard Ostrowski, Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Wójt Gminy Barciany Marta Kamińska, Wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie Marcin Kołtonowski.