Strategie Powiatu Kętrzyńskiego

  1. Strategia rozwoju oświaty Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2020: http://starostwo.ketrzyn.pl/wp-content/uploads/2019/06/strategia_2015_2020.pdf

2. Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2020: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/7320_23.pdf

3. Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2020-2036”: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/16270_uchwala_XXIV_209_2020m.pdf

4. Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2027: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/17630_XXXIII.283.2021_maszynowy.pdf