Strategie Powiatu Kętrzyńskiego

Strategia rozwoju oświaty Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2020 http://starostwo.ketrzyn.pl/wp-content/uploads/2019/06/strategia_2015_2020.pdf

Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2020 http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/7320_23.pdf

Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2020-2036” http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/16270_uchwala_XXIV_209_2020m.pdf