Stypendia dla najzdolniejszych uczniów przyznane

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów przyznane

W ramach realizacji „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński” Zarząd Powiatu w Kętrzynie przyznał stypendia za wysokie wyniki w nauce uczniom, których średnia ocen za ostatni semestr nauki wyniosła co najmniej:

  • dla uczniów liceum ogólnokształcącego – 5,0;
  • dla uczniów technikum – 4,8;
  • dla uczniów szkół branżowych – 4,5;
  • dla uczniów szkoły podstawowej – 5,0.

Stypendia za I semestr roku szkolnego 2020/2021 uzyskało 252 uczniów, w tym:

  1. w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej  – 46 uczniów;
  2. w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Wojciecha Kętrzyńskiego – 147 uczniów;
  3. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym –  23 uczniów;
  4. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu – 19 uczniów;
  5. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 17 uczniów.

Sześcioro uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie uzyskało średnią ocen 6.0.

Z powodu sytuacji epidemicznej, uroczystość wręczenia stypendiów została zastąpiona spotkaniami przedstawicieli szkół z udziałem nagrodzonych uczniów.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy naukowych osiągnięć !