Stypendia dla najzdolniejszych uczniów przyznane

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów przyznane

Starosta Michał Kochanowski przyznał najzdolniejszym uczniom z terenu powiatu kętrzyńskiego stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2019/2020. Uhonorowano łącznie 264 uczniów z tego:

  • 51 uczniów z Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej;
  • 173 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego  im. Wojciecha Kętrzyńskiego;
  • 12 uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie;
  • 24 uczniów z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu;
  • 4 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie.

Warto podkreślić, że dziewięcioro uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego  im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie uzyskało średnią ocen 6.0.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!