Stypendia starosty kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia  naukowe, sportowe i artystyczne

Stypendia starosty kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne

Jednorazowe stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2019/2020  zostało przyznane dla dziewięcioro uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest powiat kętrzyński.

W gronie stypendystów znalazło się siedmioro uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, jedna uczennica z Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie oraz jedna uczennica z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. Wyróżnieni uczniowie to laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, medaliści w zawodach sportowych oraz zwycięzcy festiwali muzycznych. Stypendium jednorazowe przyznawane jest w wysokości 500,00 zł.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!