Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów

Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów

Starosta Kętrzyński ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów.

Zasady ubiegania się o stypendium dla studentów:

  • Termin składania wniosków: od 15 października 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.
  • Miejsce składania wniosków:

Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1 lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Stypendium Starosty Kętrzyńskiego mogą otrzymać studenci spełniający następujące kryteria:

  • posiadają stałe zameldowanie na terenie Powiatu Kętrzyńskiego co najmniej 10 lat,
  • są studentami uczelni znajdujących się na terenie Polski lub krajów Unii Europejskiej, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce,
  • legitymują się innymi wybitnymi osiągnięciami z zakresu nauki, w tym: uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ponad krajowym; współudział w prowadzonych przez uczelnie wyższe badaniach naukowych.