Zarząd Powiatu w Kętrzynie podjął uchwałę w sprawie zawieszenia zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie