Umowa na dofinansowanie drogi powiatowej 1713N Mołtajny-Barciany

Umowa na dofinansowanie drogi powiatowej 1713N Mołtajny-Barciany

Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski podpisał z Powiatem Kętrzyńskim umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny- Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo. Dofinansowanie stanowi 50%  kosztów zadania inwestycyjnego.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli: Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski – Radny Rady Powiatu w Kętrzynie, Wicestarosta Andrzej Lewandowski, Wójt Gminy Barciany Marta Kamińska, Członek Zarządu Zdzisław Flis oraz Poseł na Sejm RP Jerzy Antoni Gosiewski.

Dzięki środkom rządowym zmodernizowana zostanie kolejna droga powiatowa, staramy się zadbamy o bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu.

W ramach środków uruchomionych w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie zmodernizowanych 51 dróg na Warmii i Mazurach za sumę blisko 75 mln złotych, w tym 33 drogi gminne i 18 powiatowych. W latach 2019-2028 na dofinansowanie remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowę mostów w ciągach dróg samorządowych przeznaczonych zostanie 36 mld zł.