Uroczyste powierzenie stanowisk dyrektorskich szkół oraz wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Uroczyste powierzenie stanowisk dyrektorskich szkół oraz wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie starosta kętrzyński Michał Kochanowski wręczył akty powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie Pani Anecie Dunaj oraz stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie Panu Markowi Moszykowi. Odbyło się również uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dwóm nauczycielom Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie oraz nauczycielowi Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, dla których Powiat Kętrzyński jest organem prowadzącym. W bieżącym roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 3 nauczycieli, którzy w sesji letniej pomyślnie zdali egzamin. Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Zdjęcie przedstawia wręczenie aktów
Zdjęcie przedstawia wręczenie aktów
Zdjęcie przedstawia wręczenie aktów
Zdjęcie przedstawia wręczenie aktów
Zdjęcie przedstawia wręczenie aktów
Zdjęcie przedstawia wręczenie aktów
Zdjęcie przedstawia wręczenie aktów
Zdjęcie przedstawia wręczenie aktów
Zdjęcie przedstawia wręczenie aktów
Zdjęcie przedstawia wręczenie aktów
Zdjęcie przedstawia wręczenie aktów