Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Oddział Terenowy w Bartoszycach zaprasza na spotkanie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Oddział Terenowy w Bartoszycach zaprasza na spotkanie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oddział Terenowy w Bartoszycach zaprasza rolników na spotkanie w sprawie programu restrukturyzacji (podział i zagospodarowanie) gruntów po GR Agro-Skandawa położonych w Gminie Kętrzyn, w obrębach: Bałtrucie, Czerniki, Stara Różanka, Wopławki, w Gminie Barciany, w obrębach: Aptynty, Asuny, Bobrowo, Frączkowo, Krukławki, Łęknica, Maciejki, Mołtajny, Momajny, Rutka, Silginy, Skandawa , Święty Kamień i Wielewo.

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 11:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1.

W zebraniu wezmą udział przedstawiciele: Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Gminy Kętrzyn i Gminy Barciany oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

.