Weź udział w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kętrzyńskiego i zmieniaj swoje otoczenie – Edycja 2022

Weź udział w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kętrzyńskiego i zmieniaj swoje otoczenie – Edycja 2022

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok. To od Was zależy na co zostaną przeznaczone środki zabezpieczone w budżecie Powiatu. W tym roku do dyspozycji jest 25 tysięcy złotych. Koszt jednego zgłoszenia nie może być niższy niż 5 tysięcy złotych.

Termin składania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 4 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego ustalony jest od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r.

Wypełniony formularz zadania wraz z listą osób popierających zadanie zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego, należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, w godzinach pracy Starostwa lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, w terminie wskazanym powyżej.

Poniżej linki do niezbędnych formularzy:

Lista_osob_popierajacych_zadanie_zglaszane_do_budzetu_obywatelskiego_Powiatu_Ketrzynskiego.docx

Formularz_zgloszenia_zadania_do_zrealizowania_w_ramach_budzetu_obywatelskiego_powiatu_Ketrzynskiego.docx