Weź udział w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kętrzyńskiego i zmieniaj swoje otoczenie – Edycja 2023

Weź udział w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kętrzyńskiego i zmieniaj swoje otoczenie – Edycja 2023

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok. To od Was zależy na co zostaną przeznaczone środki zabezpieczone w budżecie Powiatu. W tym roku do dyspozycji jest dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Koszt jednego zgłoszenia nie może być niższy niż pięć tysięcy złotych.

Termin składania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 4 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego ustalony jest od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.

Wypełniony formularz zadania wraz z listą osób popierających zadanie zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego, należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, w godzinach pracy Starostwa lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2023”, w terminie wskazanym powyżej.

Poniżej linki do niezbędnych formularzy:

Głosowanie w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego, Zarząd Powiatu w Kętrzynie poniżej przedstawia ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym.

W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wyboru dokonują mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego na podstawie głosowania jawnego bezpośredniego i powszechnego w terminie do 15 października 2022 r.

Zgodnie z przyjętymi zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji, wypełnioną kartę do głosowania należy:

  • złożyć w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Biurze Obsługi Klienta;
  • lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn;
  • lub przesłać skan karty drogą elektroniczną na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, tj. starostwo@starostwo.ketrzyn.pl.

Pliki do pobrania:

Budzet-obywatelski-karta-do-glosowania

Zal-Nr-1-Lista-przyjetych-zadan-z-BO-na-2023

Zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego w 2023 roku

Uchwałą Nr 1194/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 października 2022 r. Zarząd Powiatu w Kętrzynie ustalił listę zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023. Zadania przyjęte do realizacji są następujące:

1.„Poprawa bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi” – zadanie zgłoszone przez Rafała Kozłowskiego, szacunkowy koszt 5 000,00 zł.

2. „Wsparcie prowadzenia działań jednostek OSP” – zadanie zgłoszone przez Andrzeja Adamiaka, szacunkowy koszt 20 000,00 zł.

Uchwała Nr 1194/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 października 2022 r. Zarząd Powiatu w Kętrzynie