Weź udział w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kętrzyńskiego i zmieniaj swoje otoczenie – Edycja 2024

Weź udział w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kętrzyńskiego i zmieniaj swoje otoczenie – Edycja 2024

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na 2024 rok. To od Was zależy na co zostaną przeznaczone środki zabezpieczone w budżecie Powiatu. W tym roku do dyspozycji jest dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Koszt jednego zgłoszenia nie może być niższy niż pięć tysięcy złotych.

Termin składania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 4 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego ustalony jest od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

Wypełniony formularz zadania wraz z listą osób popierających zadanie zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego, należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, w godzinach pracy Starostwa lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2024”, w terminie wskazanym powyżej.

Poniżej linki do niezbędnych formularzy: Formularz_zgłoszenia_zadania_do_zrealizowania_w_ramach_budżetu_obywatelskiego_powiatu_Kętrzyńskiego

Lista_osób_popierajacych_zadanie_zgłaszane_do_budżetu_obywatelskiego_Powiatu_Kętrzyńskiego

Głosowanie w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na 2024 r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego, Zarząd Powiatu w Kętrzynie poniżej przedstawia ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców.
Jednocześnie Zarząd Powiatu publikuje obowiązującą kartę do głosowania. Zgodnie z przyjętymi zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji, wypełnioną kartę do głosowania należy:
– złożyć w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Biurze Obsługi Klienta,
– lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn,
– lub przesłać skan karty drogą elektroniczną na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, tj. starostwo@starostwo.ketrzyn.pl , w terminie do 15 października 2023 r.

Ostateczna lista propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym

Obowiązująca karta do głosowania