Wielki dzień dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Wielki dzień dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Dnia 15 lutego br.  w obecności zaproszonych gości z całego regionu zaprezentowaliśmy nowoczesny blok operacyjny. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. posłanka na Sejm RP Anna Wojciechowska, wicewojewoda warmińsko-mazurski Zbigniew Szczypiński oraz dyrektor warmińsko – mazurskiego oddziału NFZ Andrzej Zakrzewski. W uroczystości udział wziął burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka, wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, wójt gminy Barciany Marta Kamińska, wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Wojciech Glinka oraz radni Powiatu Kętrzyńskiego. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego ważnego kroku w poprawie jakości opieki zdrowotnej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego projektu.

Razem tworzymy zdrowszą przyszłość!