Wizyta uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętrzynie

Wizyta uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętrzynie

W związku z realizacją działań z zakresu doradztwa zawodowego w dniu 14.02.2020 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętrzynie odwiedzili uczniowie klas VIII ze Szkoły Podstawowej w Windzie i Mołtajnach wraz z opiekunami: panią Marią Kłyszejko i panem Andrzejem Buńko. Celem wizyty było zapoznanie się z kształceniem praktycznym w ramach zawodów oferowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne i Zespół Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie. Uczniowie z zainteresowaniem przyglądali się zajęciom prowadzonym przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Z ciekawością wysłuchali informacji o perspektywach pracy w zawodzie technik elektryk i technik informatyk. Mieli możliwość wzięcia udziału w kilku konkursach i sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie predyspozycji niezbędnych do nauki w zawodzie technik budownictwa czy koniecznych do podjęcia pracy w branży mechaniki samochodowej. Wszyscy zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody. Nasi goście poznali możliwości dalszego kontynuowania nauki w powiecie. Mamy nadzieję, że wizyta w CKZ pozwoliła lepiej poznać oferowane w szkołach zawody oraz profesjonalne podejście do praktycznego zdobywania kwalifikacji.

Małgorzata Hrycenko – doradca zawodowy