Wniosek złożony do Ministerstwa Infrastruktury zaakceptowany pozytywnie

Wniosek złożony do Ministerstwa Infrastruktury zaakceptowany pozytywnie

Ponad 2 133 000,00 trafi do budżetu powiatu kętrzyńskiego z rezerwy subwencji ogólnej 2021 na zadanie pod nazwą „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1567N w miejscowości Prosna na rzece Guber.

Most w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w miejscowości Prosna na rz. Guber zaplanowany został do przebudowy ze względu na zły stan techniczny pomostu drewnianego i niewystarczającą nośność obiektu. Inwestycja polega na całkowitej rozbiórce drewnianego pomostu, przęseł stalowych (w formie kratownic) oraz częściowej rozbiórce górnej części kamiennych filarów i przyczółków. Na górnych powierzchniach przyczółków i filara zostaną wykonane żelbetowe oczepy oraz ciosy podłożyskowe. Schematem statycznym nowego mostu będzie dwuprzęsłowa belka ciągła składająca się z 4 szt. belek stalowych. Ustój niosący będzie się składał z dźwigarów stalowych zespolonych z kompozytową płytą pomostu w formie prefabrykatów. W przekroju poprzecznym prefabrykaty będą zawierały jezdnie o szerokości 4,0m, prawostronny chodnik o szerokości 1,50m zabezpieczony balustradą oraz lewostronną opaskę bezpieczeństwa o szerokości 0,75m. Na odcinkach ok 35,0 m przed i ok 48,6 m za mostem zostaną przebudowane dojazdy o nawierzchni bitumicznej.