Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Starosta Kętrzyński  Jarosław Pieniak wręczył akty mianowania 4 nauczycielom ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński – Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie oraz Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. Uroczyste wręczenie aktów nadania odbyło się w obecności Wicestarosty Powiatu Kętrzyńskiego Łukasza Wiśniewskiego, Członka Zarządu Powiatu Dagmary Iwaniuk oraz Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju  Oświaty  Zdrowia i Kultury  Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Reginy Tołkowicz. Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Kętrzyńskiego.
Przed odebraniem aktów mianowania, awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie wg następującej roty: Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.