XLV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

XLV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

24 lutego br. odbyła się w trybie zdalnym XLV sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Sesja Rady rozpoczęła się od złożenia ślubowania radnej  Ewy Wronisz. Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Olsztynie objęła mandat po Janie Adamowiczu, który został wybrany burmistrzem Korsz.

Następnie starosta kętrzyński Michał Kochanowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.

Samorządowcy podjęli szereg uchwał m. in.:

  • powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu;
  • uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035;
  • zmian w budżecie powiatu na rok 2022;
  • nowym przewodniczącym komisji stałej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie został radny Ryszard Kawczyński.

Rada podjęła stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Kętrzyńskiego na banerze reprezentacyjnym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej woj. Warmińsko – Mazurskiego.

zdjęcie przedstawia przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie Urszulę Baraniecką i radna Ewę Wronisz
zdjęcie przedstawia przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie Urszulę Baraniecką i radna Ewę Wronisz
zdjęcie przedstawia wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego
zdjęcie przedstawia Jana Adamowicz
zdjęcie przedstawia Sekretarz Joannę Mazurowską
zdjęcie przedstawia radnego Lecha Ryndzionka
zdjęcie przedstawia radną Ewę Wronisz
zdjęcie przedstawia Ewelinę Łukaszewicz radcę prawną
zdjęcie przedstawia radnego Zbigniewa Olenkowicza