Zakończyły się prace prowadzone w budynku internatu Powiatowego Centrum Edukacyjnego.

Zakończyły się prace prowadzone w budynku internatu Powiatowego Centrum Edukacyjnego.

Wczoraj starosta kętrzyński Michał Kochanowski w obecności m.in. wicestarosty kętrzyńskiego Andrzeja Lewandowskiego, członków Zarządu Powiatu Olgi Wanago i Zdzisława Flisa, zastępcy burmistrza miasta Kętrzyn Macieja Wróbla, radnego sejmiku województwa Grzegorza Prokopa oraz wykonawcy inwestycji Adama Stadnik przedstawił efekty zrealizowanej inwestycji pn.: „Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie”. Dzięki modernizacji otrzymaliśmy nowoczesny kompleks mieszkalny, z którego skorzystać będą mogli zarówno uczniowie uczący się w naszym mieście, a na co dzień mieszkający poza Kętrzynem, jak i turyści, którzy przyjadą odpoczywać w naszym powiecie. 

Zakres prac budowlanych wykonanej inwestycji obejmował m.in.:

  1. przebudowę pomieszczeń i wykonanie 54 pokoi z indywidualnymi łazienkami dla ponad 100 osób;
  2. stworzenie na piętrach pokoi dziennych oraz pomieszczeń do nauki;
  3. wymianę wszystkich instalacji w budynku (instalacji elektrycznej, wodociągowej, wody użytkowej oraz kanalizacyjnej);
  4. wykonanie instalacji internetowej (kablowej oraz Wi-Fi);
  5. wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, oświetlenie awaryjne, monitoring, system ochrony przed włamaniem;
  6. remont elewacji z wykonaniem dodatkowego ocieplenia;
  7. drenaż opaskowy budynku;
  8. zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Projekt opracowano w 2018 r., a roboty realizowano od 24 czerwca 2019 r. do 22 czerwca 2020 r.. Powierzchnia użytkowa internatu wynosi 2117,30 metrów kwadratowych. Na realizację inwestycji przeznaczono w budżecie powiatu kwotę 4 715 035 złotych.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usługowe Adam Stadnik.