Zakres działania Starostwa

1. Starostwo Powiatowe jest urzędem, przy pomocy którego Starosta i Zarząd Powiatu wykonują swoje zadania jako organy wykonawcze Powiatu.

2. Siedzibą Starostwa Powiatowego jest miasto Kętrzyn.

Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników jest Starosta, który organizuje pracę przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.

W Starostwie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (SOO)
Biuro Obsługi Organów Powiatu i Starosty (BOO)
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu (RPKiS)

Wydział Oświaty i Zdrowia (WOZ)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem (RŚ)
Wydział Komunikacji i Transportu (WKT)
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji (WAI)
Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Nieruchomości (GKN)
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GKN-O)
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków (GKN-E)
Wydział Budżetu i Finansów (WBF)
Radca Prawny (RP)
Pełnomocnik D/S Ochrony Informacji Niejawnych (PN)
Kancelaria Dokumentów Niejawnych (KDN)
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
Powiatowy Rzecznik Konsumenta (RK)
Audytor Wewnętrzny (SAW)
więcej…

DANE TELEADRESOWE:

11-400 Kętrzyn
Plac Grunwaldzki 1
woj. warmińsko-mazurskie

adres e-mail: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl
strona www: www.starostwo.ketrzyn.pl

REGON: 510750278

NIP: 742-18-42-214

telefony i faksy:
Tel. 0 89 751 75 00 – Sekretariat
Fax. 0 89 751 24 01 – Sekretariat
Fax. 0 89 751 17 53 – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Fax. 0 89 751 31 33 – Wydział Komunikacji i Transportu

REGON: 510750278 NIP: 742-18-42-214

KONTA BANKOWE:
BANK MILLENIUM S.A.

Nr rachunku: 51 1160 2202 0000 0000 6192 5365
Dochody budżetowe Powiatu (sprzedaż mienia, opłaty z tytułu wydawania druków praw jazdy, rejestracji pojazdów, opłaty geodezyjne itp.)

Nr rachunku: 97 1160 2202 0000 0000 6192 5313
Dochody Skarbu Państwa (opłaty z tyt. Wieczystego użytkowania lub zarządu)

Nr rachunku: 66 1160 2202 0000 0000 6192 5289
Wydatki budżetowe Starostwa Powiatowego w Kętrzynie