Zaproszenie na LVI sesję Rady Powiatu w Kętrzynie

Zaproszenie na LVI sesję Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 26 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LVI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1) Otwarcie LVI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.

3) Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.

4) Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.

5) Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.

6) Interpelacje i zapytania.

7) Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.

8) Informacja na temat realizacji Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2022 r.

9) Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2022.

10) Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2022.

11) Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2022.

12) Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2022.

13) Przedstawienie informacji o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2022.

14) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w roku 2023;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035;

c) zmian w budżecie powiatu na rok 2023.

15. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2022 r.

16. Zamknięcie LVI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty uchwał LVI sesji Rady Powiatu wKętrzynie

Link do LVI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie