Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów

W imieniu własnym oraz organizatorów zapraszamy serdecznie wszystkich przedsiębiorców z terenu powiatu kętrzyńskiego na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące możliwości rozwoju i inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Szkolenie odbędzie się 22 lipca 2020 r. o godzinie 13:00 w sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Podczas szkolenia przedsiębiorcy otrzymają praktyczną wiedzę na temat pożyczek unijnych – udzielanych na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe. Dzięki pomocy eksperta Banku Gospodarstwa Krajowego, zostaną przedstawione ciekawe oferty. Program spotkania przedstawia się następująco:

GodzinaTemat
12.45 – 13.00Rejestracja uczestników
  13.00 – 13.30Prezentacja  – pożyczki unijne dla  MŚP i Start-upów, m. in. pożyczka rozwojowa, pożyczka inwestycyjna z premią, pożyczka płynnościowa,  pożyczka na rozwój turystyki
13.30 – 14.00Omówienie dokumentacji pożyczkowej (wniosek, wymagane dokumenty, zabezpieczenia)
14.00Pożyczki,  dokumentacja – pytania