Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/19 o pow. 0,1277 ha,  dla której  prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla której  prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045433/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 33 230 zł                                       wadium –  3 300 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/19 oraz 1/14 części działki nr 6/10 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 1 grudnia 2021 r. o godzinie  10:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 22 listopada 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18591_ogloszenie_6.19-_BIP.pdf

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/20 
o pow. 0,1384 ha
, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6  wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045433/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 35 830 zł                                       wadium –  3 580 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/20 oraz 1/14 części działki nr 6/10 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 1 grudnia 2021 r. o godzinie  12:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 22 listopada 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18592_ogloszenie_6.20-BIP.pdf

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/28 o pow. 0,2590 ha, 5/1 o pow. 0,0416 ha, dla których  prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 53 820 zł                                       wadium – 5 380 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/28, 5/1 oraz 1/10 części działki nr 6/27 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 2 grudnia 2021 r. o godzinie  10:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 22 listopada 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18593_ogloszenie_6.28_-BIP.pdf

4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/29 o pow. 0,1560 ha, 5/2 o pow. 0,0251 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 40 970 zł                                       wadium –   4 090 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/29, 5/2 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 2 grudnia 2021 r. o godzinie  12:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 22 listopada 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18594_ogloszenie_6.29-BIP.pdf

5. pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/30 o pow. 0,1598 ha, 5/3 o pow. 0,0220 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 41 760 zł                                       wadium –  4 170 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/30, 5/3 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 3 grudnia 2021 r. o godzinie  10:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 22 listopada 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18595_ogloszenie_6.30_-BIP.pdf

6. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/31 o pow. 0,1598 ha, 5/4 o pow. 0,0180 ha, , dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 41 630 zł                                       wadium –  4 160 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/31, 5/4 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 3 grudnia 2021 r. o godzinie  12:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 22 listopada 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18596_ogloszenie_6.31_-BIP.pdf

7. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/32 o pow. 0,1465 ha, 5/5 o pow. 0,0184 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz  z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 38 340 zł                                       wadium –  3 840 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/32, 5/5 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 7 grudnia 2021 r. o godzinie  10:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 22 listopada 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18597_ogloszenie_6.32_-BIP.pdf

8. pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/33 o pow. 0,1944 ha, 5/6 o pow. 0,0310 ha,  dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz  z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 50 660 zł                                       wadium – 5 060 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/33, 5/6 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 7 grudnia 2021 r. o godzinie  12:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 22 listopada 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18598_ogloszenie_6.33-BIP.pdf

W przypadku  przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru (wypis nie starszy niż 3 m-ce), w celu umożliwienia Komisji Przetargowej ustalenia organu osoby prawnej upoważnionego do uczestniczenia w przetargu w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej. 

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie                 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. Nr 6 lub telefonicznie pod numerem (89) 751 17 35. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu  
w przypadku wystąpienia ważnych powodów.

9. pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej
w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn
, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działkinr nr: 91 (rów)  o pow. 0,3811 ha, 90 (ŁIV – łąka) o pow. 3,1190 ha, 89/2 (rów) o pow. 0,2637 ha, 92/2 (RIVb- grunty orne) o pow. 1,1658 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00028003/2 wraz z 1/4 udziału  w działce nr 122 (droga) o pow. 0,14 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00044669/6 oraz 1/2 udziału w działce nr 33/2 (droga) o pow. 0,3360 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00044668/9, stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 169 000 zł                 wadium –  16 900 zł

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 14 grudnia  2021 r. o godzinie 12:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.),  zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkanie w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Warunki zakwalifikowania do przetargu:

Rolnicy indywidualni zainteresowani przetargiem, powinni złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 w zaklejonej kopercie z napisem „ Karolewo działka nr 91,90, 89/2, 92/2” w terminie do dnia 8 grudnia 2021 roku , aktualne – wystawione nie później niż na 3 m-ce przed datą przetargu, dokumenty określone  w ogłoszeniu. 
Wzory dokumentów, można pobrać w pokoju numer 6 lub 7 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 lub ze strony internetowej   www.starostwo.ketrzyn.pl

Wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 6 grudnia 2021 r. włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium Karolewo działka nr 91, 90, 89/2, 92/2”. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w razie nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie nie podlega zwrotowi. Innym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu lub lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wywieszona w dniu 9 grudnia 2021 roku do godz. 14:00  na tablicy ogłoszeń (parter) Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz na stronie . Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny, który w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wniósł wadium, stawił się na przetarg ustny (licytacja) oraz spełnia inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.  

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie  w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. Nr 6 lub 7 lub telefonicznie pod numerem 897511735, 897511727. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w przypadku wystąpienia ważnych powodów.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18600_ogloszenie_dz._rolne-_BIP.pdf

W przypadku  przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru (wypis nie starszy niż 3 m-ce), w celu umożliwienia Komisji Przetargowej ustalenia organu osoby prawnej upoważnionego do uczestniczenia w przetargu w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej. 

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. Nr 6 lub telefonicznie pod numerem (89) 751 17 35. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
w przypadku wystąpienia ważnych powodów.

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych znajduje się pod adresem: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/10074/Ochrona_Danych_Osobowych/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zdjęcie przedstawia mapkę ze wskazaniem nieruchomości


Zdjęcie przedstawia mapkę ze wskazaniem nieruchomości
Zdjęcie przedstawia mapkę ze wskazaniem nieruchomości