Zbiórka środków finansowych na wsparcie dla Ukrainy

Zbiórka środków finansowych na wsparcie dla Ukrainy

W obliczu walki, którą Ukraińcy toczą z wrogiem, pozostajemy solidarni i uruchamiamy zbiórkę środków finansowych. Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli z terenu powiatu kętrzyńskiego o wsparcie finansowe dla mieszkańców tego kraju. 

Darowizny z przeznaczeniem na pomoc można kierować na wydzielone konto powiatu kętrzyńskiego Bank Millennium S.A.: 93 1160 2202 0000 0005 1872 4284 z dopiskiem „DAROWIZNA UKRAINA”.

Wsparcie skierowane będzie do osób poszkodowanych w wyniku konfliktu i uchodźców przyjeżdżających do Polski. Saldo rachunku bankowego na dzień 30.05.2022 r. wynosi 110 054,18 zł złotych.