Życzenia z okazji Dnia Matki

Życzenia z okazji Dnia Matki

Z okazji Dnia Matki Wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia. Wielu powodów do radości, dni pełnych uśmiechu, zdrowia, a także dumy płynącej z trudu wychowania.

W imieniu samorządu powiatu kętrzyńskiego życzenia składają starosta kętrzyński Michał Kochanowski, wicestarosta Andrzej Lewandowski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie Urszula Baraniecka .