Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie oraz samorządowcom i przedstawicielom instytucji, odpowiadającym za politykę zatrudnienia Samorząd Powiatu Kętrzyńskiego życzy, aby Wasze wysiłki przyniosły jak najlepsze efekty, a lokalny rynek pracy prężnie się rozwijał.