Prawdinsk

Rejon Prawdinsk położony jest na południowym –zachodzie obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Stolica rejonu Prawdinsk jest oddalona 53 km od Kaliningradu i 30 km od przejścia granicznego Bezledy – Bagrationowsk. Miasto leży nad rzeką Ławą,dopływem Pregoły, liczy ok. 5 tys. mieszkańców – rejon 21,2 tys. Duża część ludności pracuje w rolnictwie i zakładach przetwórstwa rolnego. W rejonie funkcjonuje 14 wielkich przedsiębiorstw rolnych i 70 ferm chłopskich. Pod względem produkcji rolnej rejon zajmuje drugie miejsce w obwodzie kaliningradzkim. Działają niewielkie zakłady mleczarskie,mięsne i młynarskie.
Na prawym brzegu Ławy, w miejscowości Kurotnoje, można obejrzeć pozostałości pruskiego grodziszcza Kapostete. W 1255 r. zostało one zniszczone przez Krzyżaków, którzy w pobliżu pobudowali niewielki zamek obronny. Do dzisiaj zachowała się trzypiętrowa baszta, ślady wałów i murów. Na początku XIV w. na tym terytorium sprawowali władzę rycerze z czarnymi krzyżami na płaszczach. Nad rzeką Omieta rozpoczęto budowę twierdzy Gerdauen. Decyzją komturakenigsbergskiego Henryka von Izenberga przy zamku wstrzymano wszelkie prace (1325 r.). Od 1672 r. twierdza nie była zamieszkana i popadła w ruinę.
Wokół pruskiego grodziszcza Krzyżacy zbudowali gród o nazwie Friedland. (1312), otoczony murami obronnymi i fosą. Po zakończeniu panowania Zakonu Krzyżackiego losy tego grodu były nieodłącznie związane z historią Rosji. 14 czerwca 1807 r. pod Friedlandem doszło do krwawej bitwy wojsk napoleońskich z armią rosyjską, dowodzoną przez generała Leontija Bennigsena. O minionych czasach przypomina tablica na mogile żołnierzy rosyjskich. Od 1946 r. Friedland zmienił nazwę naPrawdinsk. W miejscowym muzeum zgromadzono wiele pamiątek nie tylko z okresu wojny z Francuzami. W dobrym stanie zachował się pokrzyżackikościół z XIV w., wybudowany w stylu wczesnego gotyku. Obecnie mieści się tu cerkiew prawosławna pw. św. Jerzego.
Drugim miastem Rejonupod względem wielkości jest Żeleznodorożnyj. Historia tego 3 – tysięcznego miasteczka wiąże się z historią twierdzy Gerdauen. W 1398r. Gerdauen uzyskało prawa miejskie. Miasto wielokrotnie było niszczone przez wojska litewskie. W 1818 r. było tu centrum administracyjne rejonu. Z zabytków zachował się ewangelicki kościół. Na uwagę zasługuje 5 – hektarowy Park Żeleznodorożnyj ze starym drzewostanem.
Drużba(Allenburg) to mała miejscowość z kilkuwiekową historią. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1256 r. Cztery lata później Krzyżacy pobudowali tuzamek. Z Allenburga bierze początek Kanał Mazurski, który miał połączyć jeziora mazurskie z Bałtykiem. Pierwsza śluza powstała w 1914 r. Drużbabyła też pierwszym zelektryfikowanym miastem wschodnich Prus.
Na lewym brzegu Pregoły, otoczone z trzech stron lasami, rozciągają się bagna powierzchniowe – przyrodniczy ewenement ekosystemu wchodniej Europy. Prawdzińskie błota są obiektem badań botaników i zoologów z Rosji, Niemiec i Polski.

List intencyjny o współpracy został podpisany w lipcu 2001roku.
Powiat Kętrzyński podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z Rejonem Prawdinsk
w następujących dziedzinach:
• gospodarczej w tym pomoc w nawiązywaniu wymiany handlowej, organizowanie wystaw;
• kulturalnej i sportowej, organizowanie rajdów rowerowych, koncertów, turniei sportowych.;
• współpracy samorządowych władz lokalnych, wymiana doświadczeń między partnerami.
Przy współpracy z partnerem rosyjskim, corocznie Powiat organizuje Międzynarodową Akcję Ekologiczną „Dni Ziemi” oraz „Międzynarodowy Rajd Rowerowy o Puchar Konsula RP w Kaliningradzie” i inne.