Telefony w urzędzie

Stanowisko/zakres obowiązków Nazwisko i imię Nr telefonu  
Starosta Jarosław Pieniak 89 751 75 00
Wicestarosta Łukasz Jakub Wiśniewski 89 751 75 00
Sekretariat Emilia Schmidt 89 751 75 00
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Sekretarz Joanna Mazurowska 89 751 17 70
Dział Kadr Marta Kawczyńska 89 751 17 20
 Sprawy Obywatelskie Ewelina Łukaszewicz

Kamila Banasik

89 751 17 32

89 751 17 07

Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych Bożena Sobczak 89 751 17 17
Biuro Obsługi Organów Powiatu i Starosty
Obsługa Zarządu 89 751 17 18
Biuro Rady Powiatu Dagmara Ambrosewicz 89 751 17 18
Biuro Rady Powiatu Magdalena Filipiak 89 751 17 18
Biuro Rady Powiatu Wioletta Rorat 89 751 17 18
Biuro Obsługi Klienta
Anna Gałus 89 751 17 48
Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Naczelnik Regina Tołkowicz 89 751 17 09
Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych, Promocji i Współpracy Katarzyna Kopeć

Natalia Czaplicka

Natalia Końka

89 751 17 49
Stanowisko ds. Zdrowie, pomoc społeczna, kultura i oświata Danuta Tomczak

Marta Ładosz

89 751 17 10
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Artur Andrzejewski 89 751 17 08
 
Henryk Kaliniczenko
89 751 17 08
Andrzej Niedźwiecki
89 751 17 08
Sławomir Piworowicz  89 751 17 08
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Kętrzyńskiego
Daria Demczuk-Waszkiewicz 89 751 17 45
Magdalena Łuszczak
Wydział Budżetu i Finansów
Skarbnik Anna Krystyna Kulicka 89 751 17 66
Księgowy Bogusław Lichocki 89 751 17 06
Zastępca Głównego Księgowego Danuta Kuśpiel 89 751 17 11
Księgowa Agnieszka Olenkowicz 89 751 17 56
Księgowa Monika Fiet 89 751 17 57
Podinspektor -płace Bogna Śpiewanowska 89 751 17 38
Księgowa
Joanna Wtulich-Łysowska
89 751 17 38
Kasjer Małgorzata Łuksza-Masiewicz 89 751 17 54
Zespół Radców Prawnych
Barbara Rydzik 89 751 17 47
Sebastian Bentkowski 89 751 17 47
Wydział Architektury Budownictwa i Inwestycji
Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna 89 751 17 51
Pozwolenia na budowę: gm. Srokowo, gm. Barciany, gm. i m. Korsze Janusz Czeszun 89 751 17 69
Pozwolenia na budowę: miasto Kętrzyn Małgorzata Zapolska 89 751 17 60
Pozwolenia na budowę: gm. Kętrzyn, gm. i m. Reszel Marek Olszewski 89 751 17 58
Inwestycje Dariusz Stadnik 89 751 17 68
Inwestycje Jerzy Socha 89 751 17 68
Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Naczelnik, Geodeta Powiatowy Beata Obolewicz 89 751 17 27
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik, Przewodniczący Narad Koordynacyjnych Mariusz Masiewicz 89 751 17 25
Wprowadzanie Operatów do mapy numerycznej Ewa Buniowska 89 751 17 53
Wprowadzanie Operatów do mapy numerycznej
Szymon Jasiulewicz
89 751 17 53
Obsługa zgłoszeń geodezyjnych Joanna Kinach 89 751 17 33
Obsługa zgłoszeń geodezyjnych Małgorzata Mieżaniec 89 751 17 33
Udostępnianie map geodezyjnych Andrzej Maliński 89 751 17 34
Referat Geodezji i Ewidencji Gruntów i Budynków
Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,
Ewidencja Gruntów i Budynków miasta: Kętrzyn, Korsze, Reszel
Edward Kozak 89 751 17 23
Ewidencja Gruntów i Budynków gminy: Korsze, Reszel, Srokowo Agnieszka Kozłowska 89 751 17 21
Ewidencja Gruntów i Budynków gminy: Barciany, Kętrzyn Halina Szajewska 89 751 17 19
Gospodarka Nieruchomościami, Skarb Państwa Justyna Bielak 89 751 17 36
Gospodarka Nieruchomościami, Powiat Kętrzyński, klasyfikacja gruntów Ewa Stadnyk 89 751 17 35
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem
Naczelnik, Geolog Powiatowy Agata Kowalska-Skórka 89 751 17 22
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, ochrona przyrody, łowiectwo, prawo wodne Karolina Nestorowicz 89 751 17 03
Ochrona środowiska, wyłączanie gruntów z produkcji rolnej,
rekultywacja gruntów, gospodarka odpadami, karty wędkarskie,rejestracja sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb
Daniel Szymkiewicz 89 751 17 65
Audytor Wewnętrzny Wanda Litwinowicz 89 751 17 15
Wydział Komunikacji i Transportu
Naczelnik Roman Chodara 89 751 17 42
Prawa Jazdy Grażyna Niedbała 89 751 17 44
Prawa Jazdy Katarzyna Skarul 89 751 17 44
Rejestracja Pojazdów Martyna Bobkowska 89 751 17 50
Rejestracja Pojazdów Henryk Wiktorko 89 751 17 50
Rejestracja Pojazdów Joanna Ludwikowska 89 751 17 50
Rejestracja Pojazdów Danuta Ułanowicz 89 751 17 50
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
Dyrektor Marta Żylińska 89 751 17 12
Główna Księgowa Jolanta Dobrzyńska 89 751 17 46
Kadry Monika Lewandowska 89 751 17 14
Płace Marta Kobylarz,
Barbara Wasilewska
89 751 17 13
Księgowa Ewelina Zabłotna 89 751 17 05
Księgowa Jolanta Prokocka 89 751 17 05
Księgowa Bogumiła Plenis 89 751 17 26
Księgowa Bogusława Wutke 89 751 17 63
Księgowa Iwona Skakuj 89 751 17 63
Księgowa Wiesława Legeńć 89 751 17 26
Informatyk Gabriel Pleskacewicz 89 751 17 16
Informatyk Piotr Krakowiak 89 751 17 16
Zamówienia Publiczne Izabela Dadoś 89 751 17 30
Zamówienia Publiczne Marta Szymkiewicz 89 751 17 30
Rozmiar czcionki
Kontrast