Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nabór 2020

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki – Czerniki”

10 maja 2021 r. starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz Członek Zarządu Olga Wanago podpisali z wykonawcą umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki – Czerniki”. W związku z pierwszym przedsięwzięciem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drodze powiatowej w Gminie Kętrzyn, kontrakt został zawiązany w obecności wójta Pawła Bobrowskiego.

Wykonawcą przedsięwzięcia za kwotę 1 315 000,00 zł jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 858 293,05 złotych.

Zdjęcie predstawia staroste kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego oraz Członka Zarządu Powiatu w Kętrzynie Olgę Wanago podpisujących umowę

26 maja br. Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski podpisał umowy z władzami samorządowymi powiatu kętrzyńskiego, gminy Korsze i gminy Barciany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kontrakty podpisano w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Otrzymane środki przeznaczone będą na inwestycje drogowe. W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli parlamentarzyści: Iwona Arent, Jerzy Małecki oraz Małgorzata Kopiczko.

Przy zawarciu kontraktów strony samorządowe reprezentowali Michał Kochanowski starosta kętrzyński, Andrzej Lewandowski Wicestarosta, wójt gminy Barciany Marta Kamińska, zastępca burmistrza Korsz Wiesław Prusik.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały:

 • Powiat Kętrzyński: 858 293,05 zł;
 • Gmina Barciany: 471 308,65 zł;
 • Gmina Korsze: 385 907,05 zł.
Zdjęcie przedstawia kolejno od lewej strony: senator Małgorzata Kopiczko, Wojewodę Województwa Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego.

Zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa parametrów techniczno – użytkowych drogi powiatowej nr 1737N. Dr. Nr 1618N Koczarki – Krzyżany”

W dniu 28 lipca 2021 r. starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali z wykonawcą umowę na realizację projektu pn. „Poprawa parametrów techniczno – użytkowych drogi powiatowej nr 1737N. Dr. Nr. 1618N Koczarki – Krzyżany”.

Droga otrzyma m. in.: nowe nawierzchnie, poprawę systemu odwodnienia, pobocza, zmianę oznakowania, ujednolicenie szerokości jezdni oraz przebudowę skrzyżowań i zjazdów.

Wykonawcą przedsięwzięcia za kwotę 1.741.963,88 zł zł jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kwota środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 65% dofinansowania.

Zdjęcie przedstawia od lewej strony przedstawiciela wykonawcy Pana Marka Kropiwnickiego, starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego oraz wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego prezentujących podpisaną umowę

29 lipca 2021 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Poprawa parametrów techniczno – użytkowych drogi powiatowej nr 1737N. Dr. Nr. 1618N Koczarki – Krzyżany” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na podstawie złożonego wniosku powiat kętrzyński otrzymał wsparcie finansowe wysokości 1 385 008,30 zł.

Zdjęcie przedstawia od lewej strony wojewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego oraz starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego
Fot. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa parametrów techniczno – użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady – Godzikowo”

W dniu 28 lipca 2021 r. starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali z wykonawcą umowę na realizację projektu pn. „Poprawa parametrów techniczno – użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady – Godzikowo”.

Droga otrzyma m. in.: nowe nawierzchnie, poprawę systemu odwodnienia, pobocza, zmianę oznakowania, ujednolicenie szerokości jezdni oraz przebudowę skrzyżowań i zjazdów.

Wykonawcą przedsięwzięcia za kwotę 1 469 562,18 zł jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o . Kwota środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 65% dofinansowania.

29 lipca 2021 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Poprawa parametrów techniczno – użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady – Godzikowo” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na podstawie złożonego wniosku powiat kętrzyński otrzymał wsparcie finansowe wysokości 1 553 500,00 zł.

Na zdjęciu od lewej wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski
Fot. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N-Koczarki-Krzyżany (km 2+715 do km 3+206)”

29 lipca 2021 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N-Koczarki-Krzyżany (km 2+715 do km 3+206)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na podstawie złożonego wniosku powiat kętrzyński otrzymał wsparcie finansowe wysokości 294 320,45 zł.

Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego podczas podpisywania umów z samorządowcami w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Fot. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Nabór 2021

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”

 • długość odcinka: 3253 mb;
 • całkowita wartość zadania: 4 896 844,74 zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 4 896 844,74  zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2 983 106,84 zł;
 • termin realizacji zadania:  17.05.2022 – 17.12.2022;
 • zakres przebudowy: przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowę poboczy; poprawie systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablice informacyjne.

Zdjęcia przed:

Zdjęcia po:


„Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach – etap I”

 • długość odcinka: 1315 mb;
 • całkowita wartość zadania: zł;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zadania: 2 657 379,82  zł;
 • dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2 983 106,84 zł;
 • termin realizacji zadania:  21.04.2022 – 31.12.2022;
 • zakres przebudowy: przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni mineralno-bitumicznej; przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi; przebudowę poboczy; poprawie systemu odwodnienia drogi poprzez budowę oraz renowację i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów; wykonanie zmiany oznakowania pionowego; tablice informacyjne.