Rachunki bankowe

Obsługę bankową budżetu Powiatu Kętrzyńskiego realizuje Bank Millennium S.A.

51 1160 2202 0000 0000 6192 5365Starostwo Powiatowe – rachunek dochodów: opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, itp.), opłaty geodezyjne (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków), wydanie karty wędkarskiej, rejestracja jachtów, dzierżawa mienia
10 1160 2202 0000 0000 6192 5327Starostwo Powiatowe – sumy depozytowe: zaliczki na operaty szacunkowe
97 1160 2202 0000 0000 6192 5313Dochody Skarbu Państwa: wieczyste użytkowanie, przekształcenia, karty parkingowe
12 1240 5598 1111 0000 5036 2161Opłata skarbowa: pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy sieci, pełnomocnictwa, zaświadczenie, itp., (rachunek Urzędu Miasta w Kętrzynie, Bank PEKAO S.A.)

OPŁATĘ SKARBOWĄ (pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy sieci, pełnomocnictwa, zaświadczenie, itp.) należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kętrzynie w Banku PEKAO S.A: 12 1240 5598 1111 0000 5036 2161