Gulbene

Rejon Gulbene leży w północno – wschodniej części Łotwy, 186 km od stolicy kraju Rygi. Pierwsze zapiski o Gulbene są dotowane na 1224 r. Arcybiskup ryski nakazał tu wybudować kamienny zamek, wokół niego powstała osada. W latach 1802 – 1920 zamek był w posiadaniu rodziny von Wolfów. Po wybudowaniu kolei żelaznej i kolejki wąskotorowej (1903) Gulbene stało się ważnym ośrodkiem administracyjnym. W 1927 r. uzyskało prawa miejskie. W 60. i 70. latach ubiegłego stulecia w mieście powstały filie dużych zakładów przemysłowych. Gulbene zamieszkuje ok. 10 tys. ludzi.
Zabytki:ewangelicko – luterańska świątynia została wybudowana na miejscu średniowiecznego zamku w latach 1838 – 1843. Budynek w stylu klasycznym.
Pomnik dla uczczenia pamięci mieszkańców rejonu, którzy zginęli w walce o niepodległość Łotwy. Postawiony w 1929 r., zburzony przez Rosjan i odrestaurowany w 1992 r.
Kompleks budynków rodziny von Wolfów z II połowy XIX w. Składał się z dwóch pałaców i oranżerii. Henryk von Wolf podarował jeden z pałaców swojej żonie Marysie. Od 1924 r. była tu szkoła podstawowa, obecnie mieści się muzeum.
Stary miejski cmentarz powstał na początku XIX w. Wyróżniającym się zabytkiem jest kaplica z 1925 r.
Budynek państwowej szkoły handlowej (1927 ). Teraz siedziba gulbeńskiego  gimnazjum.
Atrakcją turystyczną rejonu jest kolejka wąskotorowa Banitis (od niem. słowa Bahn – kolej żelazna) na linii Gulbene – Aluksne. To jedyna tego typu kolejka na Łotwie. Po szynach odbywają się regularne przewozy pasażerskie. Budowa Banitisu rozpoczęła się w 1903 r. Trasa wiedzie przez malownicze tereny z przyrodniczymi i historycznymi zabytkami.

List intencyjny o współpracy został podpisany w maju 2003roku.

Współpraca ma charakter gospodarczy, kulturalno- sportowy, celem partnerstwa jest również organizowanie wspólnych imprez i przedsięwzięć w oparciu o Fundusze Pomocowe Unii Europejskiej.
W ramach współpracy doszło do:
• nawiązania kontaktu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie z Centrum Pomocy Niepełnosprawnym w Gulbene;
• nawiązania kontaktów Szkoły Muzycznej w Kętrzynie ze Szkołą Muzyczną w Gulbene;
• zainspirowania współpracy Gminy Kętrzyn z Gminą Stradu na Łotwie.
• nawiązania współpracy gminy Barciany z gminą Lejasciems na Łotwie w grudniu 2004r.
• współpracy między szkołami w programie „Socrates”
• nawiązania kontaktów z podmiotami gospodarczymi.