„Spotkanie Pokoleń” Kresowian z powiatu kętrzyńskiego

Dzisiaj w Kętrzyńskim Centrum Kultury z okazji 7️5. Rocznicy Rozpoczęcia Ewakuacji Polaków z Polski Kresowej odbyła się uroczystość pn. „Spotkanie Pokoleń”. Wydarzenie było dobrą okazją do przypomnienia mieszkańcom powiatu kętrzyńskiego o wielkim zaangażowaniu Kresowian w rozwój społeczno-gospodarczy ziemi kętrzyńskiej. Starosta kętrzyński Michał Kochanowski i zastępca burmistrza miasta Kętrzyna Maciej Wróbel w ramach podziękowań wręczyli listy gratulacyjne za aktywną działalność na rzecz upowszechniania szeroko pojętej kultury kresowej oraz wiedzy o wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Uroczystość uświetnił piękny występ reprezentacyjnego Chóru Oddziału Warmińsko- Mazurskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Ojczyzna. Organizatorami wydarzenia był powiat kętrzyński, miasto Kętrzyn oraz Stowarzyszenie Brasławian oddział w Kętrzynie.

Fot. Urząd Miasta
Fot. Urząd Miasta
Fot. Urząd Miasta
Fot. Urząd Miasta