Doradztwo Zawodowe w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie

Doradztwo Zawodowe w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie

Działania promocyjne zaczynamy już z początkiem roku. Bardzo zależy nam na promocji szkół powiatu kętrzyńskiego wśród uczniów szkół podstawowych. Dlatego w dniach 24, 25.09.2019 zaprosiliśmy na lekcje otwarte w zawodzie technik logistyk do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dwie klasy siódme i trzy klasy ósme ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie. Prowadzący zajęcia pan Ireneusz Cioch i pan Andrzej Dmowski przedstawili perspektywy zatrudnienia absolwentów technikum logistycznego w oparciu o Barometr Zawodów 2019. Oczywiście pochwalili się wspaniałymi wynikami egzaminów kwalifikacyjnych swoich uczniów, które potwierdzają ich profesjonalizm w przygotowaniu młodzieży do zawodu. Jednocześnie zapoznali gości z atutami PCE: realizacją projektów unijnych, kursami podnoszącymi kwalifikacje, płatnymi praktykami, wycieczkami zawodoznawczymi. Nie zabrakło też wzmianki o możliwościach rozwoju w tej szkole swoich pasji: sportowych, samorządowych, artystycznych. Jesteśmy przekonani, sądząc po reakcjach, że uczniowie szkoły podstawowej przekonali się do zawodu logistyka i naszej szkoły. Dziękujemy za współpracę i współorganizację działań z zakresu doradztwa zawodowego pani Annie Wysokowicz – psychologowi i doradcy zawodowemu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie.

Tekst: Małgorzata Hrycenko – doradca zawodowy w PCE Kętrzyn