Echa nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Echa nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kętrzynie

Podczas XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kętrzynie, zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu w Kętrzynie, rada podjęła uchwały w następujących sprawach:
– określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019-2034;
– zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2019.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, skutkuje aktualizacją listy przystanków o 57 nowych lokalizacji.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego oraz w budżecie powiatu w głównej mierze dotyczyły zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne, w związku z otwarciem ofert w postępowaniach przeprowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych na zadania pn.:
– „Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worpławki-Reszel”;
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Łankiejmy – etap I.

Powyższe zmiany umożliwią wybór wykonawców na realizację wymienionych inwestycji, których wykonanie przewidziane jest do końca 2019 roku.