Harmonogram dyżurów aptek całodobowych w porze nocnej, niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy w 2019r.

Harmonogram dyżurów aptek całodobowych w porze nocnej, niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy w 2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów aptek całodobowych w porze nocnej, niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy w 2019r.

Dyżury aptek w 2019r.