III sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

III sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Obecnie trwa  III sesja  VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Porządek obrad obejmuje m.in.

Przedstawienie informacji o działalności związków i stowarzyszeń, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński; zatwierdzenie programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

W ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”, uczennice z Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie  zaprezentowały  występ artystyczny.