Informacja o możliwości udziału w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2022”

Informacja o możliwości udziału w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2022”

SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

Uprzejmie informuję, że na LXI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godzinie 12:00, w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (pok. 47), odbędzie się debata nad „Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2022”.

Zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w debacie mogą zabierać głos również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem powiatu, powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Obsługi Organów Powiatu (pok. 45) w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, najpóźniej do 28 czerwca 2022 r., do godz. 15:00.

Raport dostępny jest dla Państwa na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie:

RAPORT O STANIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO W ROKU 2022

Zgłoszenie do udziału w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Kętrzyńskiego
w roku 2022”:

Zgłoszenie_do_debaty_nad_raportem_za_2022.docx