Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego