Informacja o XLII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o XLII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 16 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 14.00 w trybie zdalnym odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XLII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.

3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.

4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.

5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.

8. Przedstawienie sprawozdania Starosty Kętrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr XXIII/282/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

b) organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnych punktów katechetycznych oraz udziału w kosztach ich funkcjonowania w roku szkolnym 2021/2022;

c) powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pn. Budowa ścieżki rowerowej na działkach Nr 209/2, 209/3, 210, 146/1 obręb Czerniki oraz Nr 6, 7/3 obręb Parcz, Gmina Kętrzyn;

d) wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego;

e) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu;

f) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli
w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie;

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;

h) zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

10. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu z 25 listopada 2021 r.

11. Zamknięcie XLII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty Uchwał do pobrania:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/282/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie okreslenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnych punktów katechetycznych oraz udziału w kosztach ich funkcjonowania w roku szkolnym 2021/2022;
w sprawie powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pn. Budowa ścieżki rowerowej na działkach Nr 209/2, 209/3, 210, 146/1 obręb Czerniki oraz Nr 6, 7/3 obręb Parcz, Gmina Kętrzyn;
w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego;
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli
w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie;
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu;
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021.