IV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

IV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Obecnie trwa IV sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Porządek obrad obejmuje m.in.
– Procedurę uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034 i budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2019:
– Wybór Członka Zarządu Powiatu w Kętrzynie.