Kolejne promesy dla powiatu kętrzyńskiego

Kolejne promesy dla powiatu kętrzyńskiego

Powiat kętrzyński otrzymał dodatkowe 3 mln zł promes z Programu Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR. To dodatkowy nabór dla gmin i powiatów, w których zlokalizowane były Państwowe Gospodarstwa Rolne. Zarząd Powiatu w Kętrzynie wnioskował o modernizację energetyczną i budowlaną obiektów użyteczności publicznej i placówek oświatowych.

Zadania:
1. Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie.
2. Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego.

„Wspólnie z Zarządem Powiatu w Kętrzynie wybieramy takie możliwości, które pozwalają uzyskać wysokie dofinansowanie zewnętrzne. W tym przypadku wkład własny powiatu kętrzyńskiego to zaledwie 2 proc. całości inwestycji. Rozstrzygnięcie pozwoli nam m.in. na uruchomienie dodatkowych instalacji fotowoltaicznych oraz poprawę estetyki obiektów oświatowych” – powiedział starosta Michał Kochanowski.

Pozostałe samorządy w powiecie kętrzyńskim uzyskały następujące wartości Promes:

Gmina Miejska Kętrzyn:

1. Przebudowa ulicy Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie – 1.470.000,00 zł.

Gmina Wiejska Kętrzyn:

1. Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności

publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mażany – 1.470.000,00 zł.

2. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie – 1.100.000,00 zł.

Gmina Barciany:

1. Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Aptyntach i Asunach – 3.890.600,00 zł

Gmina Srokowo:

1. Termomodernizacja budynku OSP Srokowo z rozbudową stanowisk garażowych ‐ 1.470.000,00 zł.

2. Termomodernizacja budynku OSP Jegławki – 490.000,00 zł.

Gmina Reszel:

1. Przebudowa dróg w miejscowości Zawidy ‐ 3.430.000 zł.

Gmina Korsze

1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Łankiejmy – 1.960.000,00 zł.

2. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Korsze ‐ 3.038.000,00 zł.

Cel Programu Inwestycji Strategicznych:

  • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
  • poprawa warunków życia obywateli,
  • powstanie nowych miejsc pracy,
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju,
  • efektywne zaangażowanie sektora finansowego.
Ikona promesy inwestycyjnej Programu Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia.
Ikona promesy inwestycyjnej Programu Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia.