Komunikat starosty kętrzyńskiego w sprawie przebudowy mostu na rzece Guber, zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr 1567N w miejscowości Prosna

Komunikat starosty kętrzyńskiego w sprawie przebudowy mostu na rzece Guber, zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr 1567N w miejscowości Prosna

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników mostu w miejscowości Prosna, podjęliśmy decyzję o przebudowie ww. obiektu. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków ministerstwa infrastruktury, a decyzja o przyznaniu dotacji zapadła pod koniec maja bieżącego roku. Środki budżetowe wraz z dotacją muszą być wydatkowane do końca roku. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ponad 4 mln zł (50% dotacja).

Nie ma w tym czasie możliwości budowy obiektu zastępczego. Taka instalacja wiązałaby się z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz spełnieniem wymogów formalnych, takich jak: pozwolenie wodnoprawne; decyzja środowiskowa; zgoda właścicieli sąsiadujących nieruchomości.

Wyznaczony został objazd zastępczy drogami powiatowymi i wojewódzkimi. Termin zamknięcia mostu został przedłużony do dnia 28 czerwca br., aby data nie kolidowała z dniami nauki szkolnej. Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą inwestycji i będziemy monitować, aby umożliwić jak najszybszej i bezpieczne udostępnienie nowej przeprawy, bez konieczności zamykania mostu na okres 6 miesięcy.

Na wniosek m.in. radnej Aliny Janiszewskiej oraz radnej Justyny Kurchan uruchamiamy bezpłatną komunikację zastępczą z miejscowości Prosna do Korsz i z powrotem. Rozkłady jazdy zostaną wywieszone na przystankach autobusowych.

Bus będzie kursować od 28 czerwca br. w dni robocze w następujących godzinach:

1. Trasa: Prosna – Korsze przez Suliki – Romankowo – Lwowiec – Sątoczno – (czas przejazdu – ok. 30 min.) 6:05, 7:20, 14:20, 15:45.

2. Trasa: Korsze – Prosna przez Sątoczno – Lwowiec – Romankowo – Suliki – (czas przejazdu – ok. 30 min.) 6:40, 8:00, 15:10, 16:20.Będzie możliwość (na żądanie) zatrzymania się w każdej miejscowości.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem możliwości poruszania się po nowym moście.

Starosta Kętrzyński
Michał Kochanowski