Kondolencje

Kondolencje

Koledze Piotrowi Krakowiakowi oraz Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach z powodu śmierci Ojca składa

Starosta Kętrzyński oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego.