Konferencja nt. wdrożenia GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego

Konferencja nt. wdrożenia GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego

Rozpoczęła się konferencja nt. Wdrożenie GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.                               Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego
w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

GEOPORTAL POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO to pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Kętrzyńskiego poprzez wyszukiwanie, przeglądanie i pobieranie aktualnych danych zasobu.

Geoportal powstał w celu obsługi interesantów Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości z wykorzystaniem internetu – zamówienie-płatność-otrzymanie zamówienia.

Korzyści płynące z założenia Geoportalu Powiatu Kętrzyńskiego jest wiele:

  • Udostępnienie zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi tj. danych opisowych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), Bazy Danych Osnów Szczegółowych, Państwowego Rejestru Granic (PRG), obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych, wydawanie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości, udzielanie odpowiedzi na zapytania komornicze, prowadzenie Narad Koordynacyjnych, przyjmowanie wniosków dotyczących: gospodarki nieruchomościami, klasyfikacji gruntów, zgłoszeń właściciela/dzierżawcy w zakresie zmiany danych objętych EGiB, rozdysponowania nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Kętrzyńskiego, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udostępnienie nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, wydawanie zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie rolnym oraz z zakresu roszczeń i obciążeń służebnościami,
  • Zdalna pomoc geodetom (zalogowany użytkownik, w trakcie wykonywania prac, będzie mógł on-line, konsultować problemy),
  • Umożliwienie płatności internetowych za udostępnione on-line materiały,
  • Lepszy dostęp do informacji dla mieszkańców, inwestorów oraz turystów,
  • Zwiększenie efektywności wykonania codziennych zadań w Urzędzie poprzez szybki dostęp do aktualnych, dokładnych cyfrowych informacji,
  • Wsparcie promocji Powiatu Kętrzyńskiego
  • Oszczędności (czas, koszty) dla przedsiębiorców korzystających z usług geodezyjnych i kartograficznych.

Dane prezentowane w Geoportalu są aktualizowane codziennie o godz. 2.45! System działa 24h/dobę 365dni w roku! Pełna treść mapy w trybach publicznym i chronionym. Dostęp do Geoportalu w trybie chronionym jest możliwy po podpisaniu umowy ze Starostą Powiatu Kętrzyńskiego, dostęp realizowany jest z zastosowaniem połączenia szyfrowanego.