Najdłuższa inwestycja drogowa ostatnich lat

Najdłuższa inwestycja drogowa ostatnich lat

Zrealizowane zadanie polegało na poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych: nr 1799N na odcinku od drogi wojewódzkiej 650 do granicy gminy Kętrzyn w kierunku miejscowości Dłużec (powiat węgorzewski) oraz nr 1729N na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz. Przebudowane odcinki dróg są łącznej długości ponad
9 km. Łączny koszt inwestycji, wyniósł 9.355.277 zł, z czego powiat kętrzyński otrzymał promesę
w wysokości 8.887.513,55 zł co stanowi 95,00 % ostatecznej wartości inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Dziękujemy panu Jackowi Pasikowi, dyrektorowi oddziału Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Korszach za podjęcie się tego przedsięwzięcia. Uroczystość zakończyła się przecięciem symbolicznej wstęgi.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Szef Rządowego Centrum Analiz prof. Norbert Maliszewski, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Senator Małgorzata Kopiczko, poseł na Sejm RP Jerzy Małecki, Poseł na Sejm RP Wojciech Kossakowski, wójt gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, samorządowcy oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości.

Zdjęcie z uroczystości oficjalnej otwarcia drogi. Na zdjęciu Minister, parlamentarzyści, władze samorządowe.
Zdjęcie z uroczystości oficjalnej otwarcia drogi.
Zdjęcie z uroczystości oficjalnej otwarcia drogi. Na zdjęciu Minister, parlamentarzyści, władze samorządowe.
Zdjęcie z uroczystości oficjalnej otwarcia drogi.
Zdjęcie z uroczystości oficjalnej otwarcia drogi. Na zdjęciu Minister, parlamentarzyści, władze samorządowe.
Zdjęcie z uroczystości oficjalnej otwarcia drogi.
Zdjęcie z uroczystości oficjalnej otwarcia drogi. Na zdjęciu Minister, parlamentarzyści, władze samorządowe.
Zdjęcie z uroczystości oficjalnej otwarcia drogi. Na zdjęciu Minister, parlamentarzyści, władze samorządowe.
Zdjęcie z uroczystości oficjalnej otwarcia drogi. Na zdjęciu Minister, parlamentarzyści, władze samorządowe.