Narodowe Czytanie po raz siódmy

Narodowe Czytanie po raz siódmy

Narodowe Czytanie odbywa się nie tylko w instytucjach publicznych, teatrach, muzeach, bibliotekach, ale też w szpitalach, domach opieki społecznej, środkach komunikacji publicznej. Można powiedzieć, że to wielka akcja promująca klasykę polskiej literatury.

Już po raz siódmy w Polsce odbywa się Akcja Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, która została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis „Henryka Sienkiewicza,” Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W tym roku Akcja objęła powieść „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
I tak też było w Kętrzynie. Uroczyste odczytanie powieści odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie, a obsadę objęli: Starosta Kętrzyński-Jarosław Pieniak, Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego- Łukasz Wiśniewski, Burmistrz Miasta Kętrzyn- Krzysztof Hećman, Wiceburmistrz Miasta Kętrzyn- Damian Nietrzeba, Radna Rady Miasta Kętrzyn- Helena Szymkiewicz, redaktor naczelny nmketrzyn.pl- Jarosław Żukowski, natomiast narratorem został Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie- Witold Gagacki.