Oficjalne przekazanie kamer termowizyjnych dla OSP z terenu Powiatu Kętrzyńskiego

Oficjalne przekazanie kamer termowizyjnych dla OSP z terenu Powiatu Kętrzyńskiego

W dniu dzisiejszym Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski oraz Wicestarosta Andrzej Lewandowski przekazali przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z Reszla, Korsz, Srokowa, Karolewa i Barcian kamery termowizyjne, które zostały zakupione w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020.

Zakup Kamer termowizyjnych FLIR K2 zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego, a strażacy ochotnicy będą mogli skuteczniej i bardziej profesjonalnie  przeprowadzać działania ratownicze i udzielać pomocy pokrzywdzonym w trudno dostępnych, zadymionych lub skażonych trującymi gazami miejscach. Na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 przeznaczone zostało 40.000,00 złotych. Pomysłodawcą projektu jest Pan Andrzej Adamiak druh z OSP w Reszlu.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy z terenu powiatu kętrzyńskiego współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Łącznie na zadania przyjęte w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 przeznaczone zostało 85.000,00 złotych.