Pierwsze spotkanie Zespołu       Koordynującego       przygotowanie i opracowanie Strategii elektromobilności

Pierwsze spotkanie Zespołu Koordynującego przygotowanie i opracowanie Strategii elektromobilności

Odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Koordynującego przygotowanie i opracowanie Strategii elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2020-2036.

Zespół został powołany Zarządzeniem Starosty Kętrzyńskiego z dnia 19 listopada 2019 r. Wśród 12 członków Zespołu, obok pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na czele z Wicestarostą Powiatu Kętrzyńskiego Andrzejem Lewandowskim, są również pracownicy reprezentujący wszystkie gminy znajdujące się na terenie powiatu kętrzyńskiego oraz radni z Gminy Srokowo i Gminy Kętrzyn, a także przedstawiciel jednego z największych zarządców nieruchomości Arkadiusz Książek – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności Michał Baranowski, który reprezentował Wykonawcę opracowania Strategii.

Podczas spotkania omówiono wstępny harmonogram prac oraz ustalono zasady współpracy i komunikacji pomiędzy Zespołem koordynującym, a Wykonawcą.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.